Meer vrouwen aan het werk

Veelgestelde vragen

 • Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over de methodiek?

  Kiezen voor werk is ontwikkeld door Diversion. Heeft u vragen? Neem contact op met 020-5787997 of info@diversion.nl

 • Wat heb je nodig om de training te kunnen geven?

  Naast een geschikte locatie heeft u nodig: een laptop of computer, een beamer, papier en schrijfwaren. Als er geen computer beschikbaar is, kunnen de uitgeschreven casussen in de methodiek gebruikt worden.

 • Kan ik de training zelf geven of komt iemand anders dat doen?

  Elke organisatie kan de methodiek downloaden en een eigen trainer selecteren.

 • Kan ik ook delen van de methodiek gebruiken?

  De onderdelen van de Kiezen voor Werk methodiek kunnen los van elkaar gebruikt worden. U kunt per groep deelnemers beslissen welke delen van de methodiek goed aansluiten.

 • Is de methodiek gratis te gebruiken?

  Ja, de methodiek kunt u straks kosteloos downloaden.

 • Hoe gaat de training in zijn werk?

  De methodiek biedt een gespreksleidraad en opdrachten waarbij vrouwelijke rolmodellen de leiding hebben als trainer. Een trainer of voorvrouw uit uw organisatie kan met behulp van de methodiek en de inzet van haar persoonlijke ervaringen de trainingen leiden. Belangrijk is dat de trainer een veilige sfeer kan creëren en ruimte laat om een open gesprek te voeren over de dilemma’s rondom werk. De ideale groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

 • Waarom wordt Kiezen voor Werk nu overgedragen aan organisaties in het veld?

  De methodiek is inmiddels succesvol toegepast tijdens trainingen bij meerdere vrouwenorganisaties. Nu is het tijd om de methodiek over te dragen aan het veld, zodat organisaties zelfstandig met de thematiek aan de slag kunnen gaan en het bereik van deze bewezen aanpak, verder wordt vergroot.

 • Wie heeft Kiezen voor Werk ontwikkeld?

  Diversion ontwikkelde Kiezen voor Werk met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ING Fonds. De financiële scenario’s kwamen tot stand in samenwerking met het Nibud.

 • Voor wie is de Kiezen voor Werk methodiek bedoeld?

  De methodiek is bedoeld voor organisaties die met vrouwen in gesprek willen gaan over hun keuzevrijheid met betrekking tot werk, gezinsleven en hun financiële situatie. De doelgroep bestaat uit alle vrouwen tussen de 15 en 60 jaar die zouden kunnen en willen werken, maar zich hier (nog) niet bewust van zijn, of niet weten welke stappen zij moeten zetten om aan het werk te komen.