Meer vrouwen aan het werk

In Nederland is praten over het taboe op werk nauwelijks onderdeel van arbeidstoeleiding, terwijl veel vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt de weg naar werk niet vinden. Wat levert het op als je hier wel aandacht aanbesteed?

In samenwerking met gemeenten en vrouwenorganisaties die aandacht hebben voor deze groep vrouwen (vaak vrouwen zonder recht op een uitkering) onderzoeken we of het bespreekbaar maken van belemmerende gedachten, druk vanuit de omgeving en het taboe op werk bijdragen aan effectievere arbeidstoeleiding. Doel van de interventie is de financiële positie van vrouwen met een risico op armoede en schuldenproblematiek te verbeteren, door meer bewustzijn, inzicht, handvatten en perspectief op werk te bieden.

Introductie

Met Meer vrouwen aan het werk gaan we binnen voorlopersgemeenten de samenwerking aan met arbeidstoeleiders (vanuit de gemeenten) en vrouwenorganisaties.

In samenwerking met de vrouwenorganisaties trainen we in elke gemeente zo’n 50 niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen. Door middel van de gespreksmethode Kiezen voor Werk doorbreken we het taboe op werk en praten over werk. Met de deelnemers gaan we in gesprek over hun (persoonlijke) belemmeringen en vooroordelen én druk vanuit de omgeving. Daarnaast gaan we in op de financieel kwetsbare positie van de vrouwen als ze niet werken. Door het gesprek open te breken stellen we de vrouwen in staat na te denken over hun arbeidswens. Tegelijkertijd versterken we de verbinding tussen de vrouwenorganisaties en arbeidstoeleiders vanuit de gemeente, om de stap van vrouwen naar de arbeidsmarkt te verkleinen.

 

Methode, Opdrachten en werkbladen

Trainers

Megaidi

Megaidi is getrouwd, moeder van twee jonge kinderen en heeft naast haar werk als jurist een eigen onderneming in de verhuur van duurzame zakelijke kleding.

Lilian

Lilian is moeder van twee volwassen kinderen. Ze werkt als klantmanager.

Kristle

Kristle is een alleenstaande moeder. Ze werkt in de Tech sector.

Nadia

Nadia is getrouwd en mama van drie jonge kinderen. Ze werkt in de jeugdzorg.

Nieuws

Start trainingen Kiezen voor Werk

Vandaag is in Amsterdam de eerste groep vrouwen getraind met de gespreksmethode Kiezen voor Werk. Met de training doorbreken we het taboe op werk en praten over werk.