Werk biedt de beste kans op een financieel zekere toekomst.

Wat je echt moet weten

Wat kan je doen?

Wie zijn wij?

Bijna de helft van alle vrouwen in Nederland is financieel niet zelfstandig. Veel vrouwen werken parttime, of besluiten om niet (betaald) te werken. Vrije keuze, zou je zeggen. Maar groepsdruk, culturele normen of vooroordelen wegen onbewust zwaar bij de keuze om wel of niet te gaan werken. Om vrouwen een vrije en bewuste keuze te laten maken is het belangrijk deze factoren bespreekbaar te maken.
Met de gespreksmethode Kiezen voor Werk zet Diversion al sinds 2017 in op de versterking van de financiële positie van vrouwen. Peer trainsters – ervaringsdeskundige rolmodellen – gaan aan de hand van de methode in gesprek met vrouwen die financieel afhankelijk zijn. Ze praten over werk, de kwetsbare positie waarin ze zitten, hun arbeidswens en de belemmeringen die ze ervaren om stappen te zetten.
In 2021 spraken onze peer trainsters met 118 financieel kwetsbare vrouwen in Rotterdam en Amsterdam. Wat belemmert hen in het maken van een vrije en bewuste keuze rondom werk? Op deze website delen we onze geleerde lessen.

Verhalen van vrouwen

Oesha
Özgül
Megaidi
Lilian
Kristle
Nadia