Wat kan je doen?

Weten wat jij kunt doen? Bekijk het gratis stappenplan met oefeningen voor vrouwenorganisaties

Of je je nou inzet voor het tegengaan van gedwongen huwelijken, taalles geeft of ondersteuning biedt bij scheidingen; veel organisaties die zich inzetten voor de positie van vrouwen weten heel goed wat er bij hun achterban speelt. Zij hebben een vertrouwsband met de vrouwen die ze ondersteunen. Een groep waar overheid, gemeenten en instanties, niet altijd direct mee in contact staan, of waarvan zij niet het vertrouwen krijgen dat jij wél weet op te bouwen. Je bevindt je dus in een unieke positie waarin je een groot verschil kunt maken.  

In dit stappenplan leggen we uit hoe ook jij een rol kan spelen in het tegengaan van financiële kwetsbaarheid. We nemen je mee in de belangrijkste stappen die je hierbij kunt doorlopen. Aan iedere stap zijn een aantal oefeningen verbonden, die we hier gratis beschikbaar stellen.  

Stappenplan Kiezen voor Werk 

In vier stappen ontdekken vrouwen hoe zij denken over werk, in hoeverre ze op de hoogte zijn van hun financiële situatie, waar hun talenten liggen, wat hun arbeidswens is, wat ze tegenhoudt om te werken en welke mogelijke oplossingen er zijn. Je kunt alle stappen en oefeningen achter elkaar doorlopen, maar ze zijn ook los van elkaar te gebruiken. De oefeningen werken het beste in groepen van minimaal 3 en maximaal 15 vrouwen.  

Het volledige stappenplan

Het stappenplan bestaat uit vier losse stappen. Bij iedere stap zijn één of meerdere oefeningen in te zetten. Hier kun je het gehele stappenplan vinden. Hieronder vind je een meer schematisch overzicht.

bekijk het hier

Stap 1

verken het thema werk.

Hoe kijken de vrouwen naar werk? In deze stap verken je met de vrouwen het thema en kom je er achter wat hun persoonlijke gedachtes en opvattingen zijn over werk. Het doel is niet elkaar te overtuigen, maar erachter te komen hoe de deelnemers over werk denken en waarom. De nadruk ligt op luisteren naar elkaar en met elkaar meedenken.

Oefeningen

Waardenverkenning

Casus (kies er 1 of meerdere): Esma heeft 12 jaar niet gewerkt; Dina wil graag een werkende moeder zijn; Laila ervaart de negatieve gevolgen van financiële afhankelijkheid.

Stap 2

creëer bewustzijn over financiële kwetsbaarheid.

Wat weten de vrouwen over hun eigen financiële situatie of die van hun gezin? Welke problemen kan financiële afhankelijkheid opleveren? In deze stap komen vrouwen erachter hoeveel ze weten over hun eigen financiële situatie en administratie en worden ze bewust van het belang van financiële zelfstandigheid. Veel vrouwen die niet werken zijn thuis niet verantwoordelijk voor de geldzaken en weten niet hoe zij er financieel voor staan. Met name voor de vrouwen die niet eerder hebben nagedacht over hun eigen financiële positie is deze stap daarom belangrijk.

Stap 3

breng kansen in kaart en vergroot het zelfvertrouwen.

Vooruitkijken naar een stap op de arbeidsmarkt kan intimiderend zijn. Er is veel mogelijk, veel onmogelijk en er wegen veel factoren mee. In deze stap help je vrouwen in kaart brengen wat ze kunnen. Wat doen ze allemaal in hun dagelijks leven en welke vaardigheden kunnen ze gebruiken voor (betaald) werk? Welke relevante ervaring hebben ze? Zo kijk je samen naar kansen, vergoot je het zelfvertrouwen en wordt het makkelijker te denken in mogelijkheden.

Stap 4

maak het concreet en verzamel steun.

Als laatste stap help je vrouwen concreet te maken wat ze willen op het gebied van werk en hun eigen rol binnen het gezin. Ook bedenk je samen oplossingen voor de hindernissen die ze ervaren. Dragen ze bijvoorbeeld in hun eentje alle verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen en het huishouden waardoor ze geen ruimte zien voor werk? Dan is het goed om samen na te denken over hoe ze nieuwe afspraken kunnen maken over de verdeling van zorgtaken met hun partner of omgeving. Zijn er twijfels bij de vrouwen over of ze de steun kunnen krijgen die ze nodig hebben? Dan is het goed als ze het gesprek hierover met hun partner of omgeving aangaan. Dat gesprek kunnen jullie samen voorbereiden.

Verdere inspiratie

Ken je vrouwen die financieel afhankelijk zijn en/of die te maken hebben met druk vanuit hun partner, familie, of omgeving om niet te gaan werken? Of vrouwen die door andere redenen, bijvoorbeeld zorgtaken, worden tegengehouden bij het zetten van de stap naar werk? Verwijs hen dan door naar kiezenvoorwerk.nl/voorjou voor inspiratie, informatie en tips.

bekijk het hier

Lees hier de verhalen van vrouwen

Eén van de belangrijkste succesfactoren van de Kiezen Voor Werk methodiek zijn de peer trainsters. De afgelopen jaren zijn er meerdere peer trainsters geworven en getraind in de methodiek. Hieronder vind je de peer trainsters in onze database, je kunt persoonlijke verhaal lezen en hun contactgegevens vinden. Zou je één van de peer trainsters willen inhuren om voor jouw organisatie een training te verzorgen? Schroom niet om contact op te nemen!

Oesha
Özgül
Megaidi
Lilian
Kristle
Nadia

Zoek de samenwerking op 

Overheden, hulporganisaties en arbeidsbemiddelaars ontwikkelen veel voor mensen die een stap naar werk willen of moeten maken. Vaak met publiek geld. Het is ontzettend belangrijk dat dit aanbod goed aansluit bij de realiteit en zo effectief mogelijk is. Ook hierbij kan jouw organisatie cruciale rol spelen. 

Jouw organisatie weet namelijk als geen ander wat er speelt bij je achterban. Dit betekent dat jullie weten waar het aanbod niet goed aansluit bij de vraag. Ook signaleren jullie als eerst nieuwe trends in de doelgroep. Kortom: je beschikt over een schat aan informatie. Grotere instanties en gemeenten krijgen deze informatie niet of veel minder snel tot zich. Met jouw informatie kan het beleid en aanbod verbeterd worden. Jouw organisatie is dus een belangrijkere partner dan je misschien zelf denkt.Wij willen jouw organisatie uitdagen jezelf nog actiever te laten zien: zo voorkomen jullie dat er kwetsbare vrouwen tussen wal en schip raken en help je zorgen dat beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. 

VERGROOT JE IMPACT EN LAAT JEZELF ZIEN! ONZE TIPS:

1. Ga er niet vanuit dat grotere organisaties niet met je in gesprek zouden willen, de deur staat vaak gewoon open. Dus bel op of schrijf een e-mail als je informatie nodig hebt, iets wil agenderen of wil samenwerken.

2. Als je een thema wil agenderen, probeer dan zo veel mogelijk concrete voorbeelden te verzamelen, in plaats van enkel een incident te melden. Weet je dat andere organisaties tegen dezelfde dingen aanlopen, bundel dan je signalen.

3. Het is belangrijk dat je naar de politiek vertolkt waar jouw achterban tegen aan loopt bij het zoeken naar werk en het vinden van de juiste ondersteuning. Maar als de vrouwen in je achterban zelf in staat zijn te vertellen wat ze meemaken, creëer dan een podium! Het helpt als het verhaal ‘echte’ gezichten heeft.

4. Deel je signalen niet alleen met ambtenaren en medewerkers van formele organisaties, maar ook met gemeenteraadsleden. Zij vinden het belangrijk om uit eerste hand te horen wat er speelt en weten niet altijd van het bestaan van jouw organisatie af. Beperk je hierbij niet alleen tot de partijen in de gemeenteraad die jouw thema’s al op de agenda hebben staan, ga juist ook in gesprek met andere partijen.

Wil je meer weten over randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking? Lees de samenvatting van het onderzoek van het Verwey Jonker Instituut naar het project Meer Vrouwen Aan Het Werk. Hierin stond de samenwerking tussen informele organisaties en de gemeente Amsterdam en Rotterdam centraal. Meer Vrouwen Aan Het Werk is een project van Diversion.